ACTIVITATS

Campanya a favor de la llibertat en l'UPV.
Abril 2008
Octubre 2008
 

Activitats ya realisades:


L'Institut d'Estudis Valencians organisa el següent curs en la colaboració del Colectiu Lluís Fullana.

CURS: VIAGE PER L'HISTORIA DE VALENCIA
En especial referencia al Patrimoni Arquitectonic.

Lloc: UPV. Escola de Gestio en l'Edificacio (Antiga Arquitectura Tecnica)
Dates: Del 6 al 22 de Novembre de 2006.
Horari: Totes les classes seran de 19h a 21h.

* Convalidable per un credit de lliure eleccio en l'Universitat Politecnica de Valencia.

PROGRAMA

1. Geografia de Valencia        Dilluns 6 de novembre Aula I5
2. La Prehistoria en les terres valencianes  Dimarts 7 Aula I8
3. Historia Antiga           Dimecres 8 Aula I5
4. Castellologia              Dilluns 13 Aula I5
5. Arquitectura migeval valenciana         Dimarts 14 Aula I8
6. Origens del valencià: Fonts d'estudi          Dimecres 15 Aula I5
7. Historia de l'Art Valencià, especial referencia al Barroc       Dijous 16 Aula I8
8. El Sigle XX, la Renaixença         Dilluns 20 Aula I5
9. El Sigle XIX, la Renaixença         Dimarts 21 Aula I8
10. L'Arquitectura del Sigle XX         Dimecres 22 Aula I5

PROFESSORAT

1. Geografia: N'Albert Cuadrado, Llicenciat en Geografia i Historia.
2. Prehistoria: En Manuel Matas, Llicenciat en Geografia i Historia. Professor de l'Universitat Popular de Valencia. Ha impartit cursos de 3er cicle en l'Universitat Politecnica.
3. Historia Antiga: N'Antonio Ledo. Professor d'Historia Antiga de l'Universitat de Valencia.
4. Castellologia: En Miguel Aparici, Comandant d'artilleria i president de la seccio valenciana d'Amics dels Castells.
5. Gotic Valencià. En Rafael Medina, Arquitecte.
6. Origens del valencià: Fonts d'estudi i repercussions en la consciencia idiomatica. En Josep Giner, Llicenciat en Filologia.
7. Historia de l'Art Valencià. Na Mª Pilar Prosper, Llicenciada en Geografia i Historia.
8. El Sigle XIX personages ilustres de la Renaixença: En Juli Moreno. Llicenciat en Geografia i Historia.
9. El Sigle XX: En Federico Martinez Roda, professor de l'Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo.
10. Arquitectura del s. XX: En Rafael Medina, Arquitecte.

Instruccions per a matricular-se:
Ingressar 20 € en el conte: 3094 0024 51 000 00 54 589 (Caja Campo)
Enviar solicitut al correu info@inev.org en les senyes:
- Nom i llinages
- DNI
- Direccio Postal
- Telefon
- Correu electronic
Enviar abans del 2 de Novembre el resguart de l'ingres escanejat al correu:
info@inev.org o per correu ordinari al Ap. de Correus 1026 de
Valencia 46080, o be, dur-lo el primer dia de classe.

   CICLE DE CONFERÈNCIES – COLOQUI
    CURS 2005 – 2006

Per a complir en els seus objectius de difondre la cultura valenciana, el Colectiu Lluís Fullana seguix organisant diverses activitats.

Per al curs 2005-2006 hem organisat un nou cicle de conferències. Este cicle, obert a tot el public, pot ser convalidat per els estudiants de l'UPV per crèdits de lliure elecció.


LA RECUPERACIÓ DEL DRET FORAL VALENCIÀ.
    Conferenciant: VICENT L. SIMÓ SANTONJA
    Data: Dimarts 25 d'octubre de 2005, 19:30. Saló d'actes ETSI Telecomunicació. UPV.

HISTÒRIA DE L’ORTOGRAFIA VALENCIANA.
    Conferenciant: SALVADOR LÓPEZ VERDEJO
    Data: Dijous 24 de novembre de 2005,  19:00. Saló d'actes ETSI Telecomunicació. UPV.

LLENGUA VALENCIANA O DIALECTE BARCELONÍ
    Conferenciant: TERESA PUERTO
    Data: Dijous 22 de decembre de 2005. 19:00. Saló d'actes ETSI Telecomunicació. UPV. (Edifici  4D)

Don Marcelino Menéndez i Pelayo en Valéncia
    Conferenciant: FERNANDO SASTRE
    Data: Dijous 26 de giner de 2006. 19:00. Paraninf de l'UPV (Edifici 3A, rectorat)
    Resum: En 1905 vingue a Valencia Marcelino Menendez y Pelayo. Un grup de bibliofils i lletraferits va atendre-lo mentres estigué en la Capital. La festa acabà en un dinar en l´Albufera. Sabrem qui eren; quina era l´obra de cadascu; a on anaren, etc.

Les persianes valencianes; fita en la sociologia i arquitectura
    Conferenciant: JESUS ALBEROLA
    Data: Dijous 2 de març de 2006. 19:00. Saló d'actes ETSI Telecomunicació. UPV. (Edifici  4D)

TRANSICIÓ DE LA CIVILISACIÓ MUSULMANA A LA CRISTIANA EN EL REGNE DE VALÉNCIA
    Conferenciant: JOSEP VICENT GÓMEZ BAYARRI
    Data: Dilluns 19 de Juny de 2006. 19:00. Paraninf de l'UPV (Edifici 3A, rectorat)

  Curs 2005-2006

S'ha firmat un conveni en la Diputació de Valéncia per a la realisació de diverses activitats d'investigació al voltant de temes valencians.


Abril de 2005

Cicle de tres conferències per a profundisar en l'orige i desenroll de la llengua valenciana.

Lloc: Paraninf de l'Universitat Politècnica deValéncia. Edifici de rectorat de l'UPV (Edifici 3A en el pla de l'UPV).

Hora: 19:00

Dies:

  1. Dimarts 12 d'abril de 2005: "Llengua Valenciana i conquesta del Regne de Valéncia"
  2. Dimarts 19 d'abril de 2005: "Llengua Valenciana i els nostres clàssics"
  3. Dimarts 3 de maig de2005: "Llengua Valenciana, ¿o dialecte barceloní?"

Ponent: Teresa Puerto.

  • Llicenciada en Filosofia i Lletres (Filologia Anglesa y Francesa).
  • Master en Llengues Angloromàniques.
  • Catedràtica de Llengua Anglesa d'Institut de Bachillerat (Oposició Lliure).
  • Ex-Coordinadora i Tutora de Didàctica Específica de l'Anglés del S.F.P. Universitat de Valéncia.

Febrer de 2005

Presentació de la constitució europea escrita en llengua valenciana.

Día 14

Reunió i firma del comunicat conjunt de les entitats culturals contra el dictamen de l'AVL del 9 de febrer.

Decembre de 2004

Día 2

Participació en LP-TV (Joan Carles Micó).

Presentació pública del Colectiu Lluís Fullana, en l'escola d'agrícoles de l'UPV.

Día 1

Participació en programa radiofònic en la 97.7 (Joan Carles Micó, Josep Lluís Llorens i Joan V. Ramírez).

Participació en el programa El Poder Valencià de Josep Lluís Torró en Valéncia TeVe (Joan Carles Micó, Josep Lluís Llorens i Joan V. Ramírez).