HISTÒRIA I EVOLUCIÓ DEL NOSTRE COLECTIU

El Colectiu Fullana el conformem actualment un conjunt de professors i doctors de les diverses universitats valencianes que, des de l’absoluta independència política, compartim uns punts de vista similars respecte a l’identitat pròpia i diferenciada de la llengua i cultura valencianes i respecte a una interpretació autòctona del devindre històric del Poble Valencià.

Abans de fundar el Colectiu, alguns de nosatros, procedents de diverses universitats valencianes, ya nos coneixiem. Compartiem els mateixos criteris respecte als carácters fonamentals que haurien de definir a la nostra Universitat: valencianitat i universalitat. Nos unia, a demés, el fet de que impartiem, com aixina continuem fent actualment, les classes de les assignatures corresponents a les nostres especialitats en Llengua Valenciana.

Lo que començà en uns intercanvis d’experiències docents i d’idees que nosatros creïem innovadores, es va decantar a un chicotet pre-Colectiu de professors d’universitat valencianistes que conformaren el nucleu fundador. No obstant, en el transcórrer de l’ultim mig any, els contactes en uns atres companyons universitaris ha anat incrementant-se, incorporant-se nous components de les Universitats d’Alacant, Elig i Jaume I de Castelló, i donant lloc a l’actual Colectiu Fullana, del qual estem fent hui presentació pública a tots vostes.

En el procés de contactes en el que vam créixer des del pre-Colectiu, adés nomenat, al Colectiu actual, sorgí l’idea d’oferir-li la presidència al que és actualment un referent en el món de la Ciència i del valencianisme: N’Eduart Primo Yúfera: Este, ya en la primera reunió que vàrem tindre, acceptà molt entusiasmat l’idea de formar i encapçalar el Colectiu.

No volem deixar de comentar que eixe sentiment d’entusiasme ha segut generalisat per a tot professor que ha volgut adherir-se al nostre Colectiu. És més, tots hem pensat, d’una manera pareguda: que hem de dir “prou” i hem de fer “prou” ad aquells que, des de l’Universitat, no actuen com a valencians, agranant cap a cases forasteres.

De fet, volem deixar ben patent que, encara que per a bona part de la societat i, inclús, per a la mateixa comunitat universitària, les universitats compartixen plenament concepcions no valencianes del nostre poble, en realitat molts professors no compartim eixe punt de vista, i que si el poble valencià nos paga els nostres jornals per a actuar com a valencians, lo que realment volem és ser fidels al poble i actuar com a lo que nos sentim: valencians.

En resum, volem fer patent que l'opinió de les autoritats d'algunes de les universitats valencianes no cap confondre-les en la del conjunt dels professors que treballen en elles. I dir en respecte, pero en la veu molt alta, que lo més opost a l'esperit universitari en general i a l'esperit científic en particular és, precisament, l'imposició de la veritat, la falta d'espirit crític, l'absència de matissos, el monolitisme o el dogmatisme ideològic del que fan gala les nostres autoritas acadèmiques.

Este dogmatisme i eixa falta d’esperit crític, recolzat sempre per acció o per omisió dels equips rectorals de les nostres universitats, està orientat a un procés d'absorció de la cultura i de substitució de la llengua valenciana per una atra aliena a la nostra, i a la construcció futura d‘uns inacceptables, per als valencians, països catalans, basats en interesos polítics i econòmics, invocant-se hipòcritament a la ciència i a l'universitat com a recolzament d'eixes tesis.

Pero per ad això naixem nosatros, per a dir al poble valencià que nos opondrem en totes les nostres forces i raons ad eixe procés d’absorció, reïvindicant la valencianitat del Regne de Valéncia, desfent el mit de la cientificitat de certes postures no valencianes i per a lluitar per una verdadera Universitat Valenciana i, a la vegada, universal i univesalisadora.