DOCUMENT CONSTITUTIU DEL COLECTIU LLUÍS FULLANA

COLECTIU LLUÍS FULLANA

Colectiu de Professors d’Universitat i Doctors

El Colectiu Lluís Fullana de Professors d’Universitat i Doctors naix per a donar resposta, des de l’Universitat Valenciana, a la necessitat que té la nostra societat, des de ya fa temps, d’un enfocament valencià autòcton del quefer universitari i per a defendre i promoure, en el sí de les mateixes universitats, postures, principis i punts de vista pròpiament valencians.

Partim del fet de que els professors de les universitats valencianes dediquen els seus esforços a les faenes que els són pròpies: l’ensenyança, l’investigació i el trasllat de nous coneiximents a la societat, i que este desenroll de la nostra activitat hauria de donar-se en un context, a un temps, valencià i universalisador, que ha d’estar en correspondència en l’escala de valors de la societat valenciana.

No obstant, venim observant, cada vegada en més intensitat, que este context no és sempre ni universalisador ni valencià en la mida en que cultural i llingüísticament algunes universitats valencianes venen responent a interessos foràneus, aliens i contraris als interessos valencians i al sentir majoritari de la societat valenciana, donant una falsa image de monolitisme. Dins de les universitats valencianes, i en correspondència a este sentir majoritari de la societat, existix un important colectiu de Professors d’Universitat i Doctors que, encara que fins ara s’han mantingut en silenci, han decidit reivindicar els valors universalisadors de l’Universitat i un caràcter valencià d’esta.

Ho fem ara perqué estem observant que està en perill el caràcter obert i universalisador que reivindiquem i en el que es deu de fonamentar tota activitat acadèmica, tant docent, com investigadora, de gestió i de relació en la societat, degut a un marcat dogmatisme, parcialitat i tendenciositat que impera en alguns departaments i facultats, i que aplega a la censura, persecusió i acossament de les persones que tenen un punt de vista o concepció diferents als que ells propugnen respecte a l’identitat valenciana, concretament en qüestions d’història, cultura i llengua.

Este sectarisme utilisa el silenciament, la por, l’insult i el desprestigi com a instruments per a impondre els seus criteris, promovent un anexionisme que fa de lo valencià un apèndix de lo català. Es més, fa anys que venim assistint a un procés d'absorció de la cultura valenciana i, principalment, de la llengua valenciana. La concepció de que la nostra cultura no és més que una part de la cultura catalana du a que, s'afirme, no poques vegades, que les nostres manifestacions culturals o tradicionals, especialment quan són diferents i diferenciadores, no són més que nostra forma particular de ser catalans, afegint-se en unes atres ocasions que tals diferències no són més que corrupcions, resultat de l'influència o colonisació de lo castellà.

De fet, per a bona part de la societat i, inclús, per a la mateixa comunitat universitària, l’Universitat compartix plenament eixes tesis catalanistes, sense donar-se conte, per eixemple, de que l'opinió de les autoritats d'algunes de les universitats valencianes no cap confondre-les en la del conjunt dels professors que treballen en elles. I, sobretot, sense donar-se conte tampoc de que lo més opost a l'esperit universitari en general, i a l'espirit científic en particular, és precisament l'imposició de la veritat, la falta d'esperit crític, l'absència de matisos, el monolitisme o el fascisme ideològic.


Per tant, els membres del COLECTIU estan d'acort en que no és científic ni universitari tractar d'impondre eixa concepció catalanista de la cultura i de la llengua valenciana. Reclamen el seu dret a discrepar i, en particular, a poder pensar, a poder dir, a poder ensenyar i a que s'ensenye que existixen arguments de tot tipo per a sostindre que la cultura valenciana ha tingut i té una entitat pròpia. Pensem que es pot parlar de llengua valenciana des d'un punt de vista científic i que, en realitat, l'anexionisme seguix uns criteris polítics i econòmics. Només un totalitarisme inacceptable per a qualsevol espirit lliure, científic i universitari, podria callar davant de la sistemàtica eliminació de les manifestacions culturals i llingüístiques que nos diferencien i que formen part irrenunciable de la nostra personalitat.

El COLECTIU FULLANA naix en l'objectiu inicial i principal de manifestar a la societat que hi ha professors universitaris, que hi ha doctors i intelectuals, que no compartixen ni eixes tesis catalanistes ni, sobretot, els seus métodos més o manco totalitaris. Naixem també per a fomentar l’us de la genuïna llengua valenciana en la nostra activitat acadèmica, seguint la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, per a denunciar la tergiversació que se fa de la nostra història i cultura, per a reivindicar la llibertat de pensament i d’expressió en qualsevol de les dos llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma i, finalment, per a afirmar la valencianitat de la nostra identitat des de l’Universitat.

Aixina puix, en la mera adhesió al COLECTIU, cadascú dels seus membres està contribuint a transmetre a la Societat Valenciana un mensage de pluralitat que hui se nos antoixa imprescindible i urgent. Intentem aglutinar d’esta manera a tot el món acadèmic que compartix els nostres principis, per a fer sentir la nostra veu i influir d’una manera determinant tant en la seua política de gestió com en els seus principis, que han de basar-se en l’independència científica i de pensament i en el respecte a l’identitat valenciana, únic camí per a recuperar la confiança de la societat valenciana en la seua universitat.