Eixemples de promoció catalanista de l'apnl

"Criteris lingüístics". Llibret enviat a tot el personal de les universitats.

Raona que el valencià, o totes les paraules, terminacions, pronunciació, morfologia, etc, que el diferencien del dialecte barceloní, es llenguage de carrer, bast, i el dialecte barceloní es lo cult.
Tenen la vergonya de posar com a eixemple "treballar" i "pencar", per a que indicar que lo valencià seria equivalent a "pencar" i lo cult, estandart, barceloní a utilisar, seria treballar.

"Programari Lliure". CD en programes de lliure distribució.

Les instruccions básiques de tots els programes oferits son:
-  “Si el windows està en català, el programa instalarà la versió valenciana”.
-  “Seleccione l’opció d’idioma català, i el programa s’instalarà en valencià”.

"Calendari de les universitats valencianes".  Calendaris de diversos tamanys publicats conjuntament per les universitats públiques valencianes. El de 2006 té dos versions:
    1) Pardalets: la versió que hem rebut tots en l'UPV. Fotos de diferents pardals.
    2) "EL CATALÀ. LLENGUA D'EUROPA": Versió que ha segut DISTRIBUIDA A TOTS ELS INSTITUTS PÚBLICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, on se fa una apologia del català com a única llengua i sense cap diferència entre la CV i Catalunya, no mes que la formalitat del nom.
Tamany paret,
cartera, sobretaula.
    Aplicant el mateix criteri, puix les universitats deurien ser científiques i tractar tots els casos per igual, es incomprensible que no aparega cap diferència entre valencià i el dialecte barceloní, pero sí apareguen en el mapa de dit calendari l'aranés (el deuen parlar millons d'habitants en el Vall d'aran),  l'aragonés (de lliteratura ampla i reconeguda en el mon sancer), asturià, asturlleonés i numerosos dialectes arreu d'europa.
    L'unic objecte d'esta política es EXTERMINAR la llengua valenciana en les seues característiques pròpies i diferenciadores, assimilant-la i absorbint-la dins del dialecte estandart barceloní.
    A banda, en cap lloc aparéix la denominació oficial de la nostra comunitat, sino que sistemàticament utilisen, les universitats públiques valencianes, la denominació "País Valencià" en tots els escrits apareguts en el calendari.

    La política de les mentires repetides es convertixen en realitats es part fonamental de les accions mampreses per l'apnl de la UPV, i de la resta d'universitats valencianes.

    Els peus de pàgina de la fulla de cada mes, no tenen desperdici. Aci en teniu alguns:
    Giner, febrer, març, abril, juny, agost, octubre,...

    Dos son els objectius bàsics d'estes mentires repetides del calendari repartit a tots els instituts:
       1) fer equivalent la paraula català a valencià.
       2) promocionar el terme "País Valenciá" per a la Comunitat Valenciana.
    Estos objectius no son clàrament científics sino polítics i per tant vem que s'està fent política i no ciència des de l'apnl de les nostres universitats.