Tercer Comunicat del Colectiu Lluís Fullana

Tema: Nom Històric del Territori Valencià, la Toponímia Patrimonial Valenciana, i rebuig del darrer dictamen de l'AVL del 9 de febrer de 2005

El Colectiu Lluís Fullana de professors d’universitat i doctors, davant la pròxima reforma del nostre Estatut d’Autonomia mampresa per la classe política valenciana, i davant l’últim dictamen de l’AVL, reclamem:

  1. La recuperació dels noms històrics del nostre territori: “Regne de Valéncia” i “Valéncia”, seguint el títul octau de la constitució Espanyola que afirma que “cada Comunitat Autònoma haurà de tindre el nom que li correspon a la seua identitat històrica”. Qualsevol atre nom és anticonstitucional, inclòs el de “Comunitat Valenciana” que, a més, resulta degradant per als valencians.
  2. No pot haver lloc a cap tipo de confusió entre els noms del nostre territori i del de seu cap i casal o capital del mateix, la qual ha segut denominada tradicionalment com “la ciutat de Valéncia”. Esta denominació històrica de la capital del Regne de Valéncia hauria d’incloure’s en la nova redacció de l’Estatut d’Autonomia.
  3. Exigim també el reconeiximent de la categoria de “nacionalitat històrica” per a Valéncia, aixina com l’alcanç del màxim trespol competencial que la Constitució Espanyola permet.
  4. Rebugem el pla d’incloure a “l’Acadèmia Valenciana de la Llengua” en l’Estatut d’Autonomia per antivalenciana i que siga reconeguda la Real Acadèmia de Cultura Valenciana com a referent oficial de la llengua valenciana.
  5. Rebugem ademés totalment el darrer dictamen de l’AVL per anticientífic, recolzant els comunicats de resposta de la RACV, resaltant sobre tot, que ara és prioritari per als valencians la pressió cívica que conduïxca a la derogació de la llei de creació de l’AVLL i la desobediència civil pacífica pero enèrgica cap a qualsevol dictamen de la mateixa.
  6. Recordar als valencians que no només hem de lluitar per recuperar els nostres noms històrics de Regne de Valéncia i Valéncia, sinó també per la recuperació de la toponímia històrica dels nostres pobles: Elig, la Vall d’Uxó, Valéncia, Alcoy, Aldaya, Chest, Vilamarchant, Chirivella, Alberich, Albuixech, Barig,…, i tants atres pobles clamen des de la seua memòria històrica per recuperar els seus noms tradicionals.

En la ciutat de Valéncia, 22 de febrer de 2005

Firmat: Colectiu Lluís Fullana