Segon Comunicat del Colectiu Lluís Fullana

30 de decembre de 2004

Tema: L’AVL i la pretensió de canviar-li el nom a la llengua valenciana

El Colectiu Lluís Fullana de professors d’universitat i doctors, davant de la darrera agressió de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) contra la llengua valenciana vol puntualisar lo següent:

  1. No reconeixem com a autoritat científica a esta nova AVL. No té la necessària independència que requerix una institució acadèmica i científica i molts dels acadèmics no s’han dedicat mai a l’estudi del valencià, ni han escrit mai en esta llengua.
  2. Es inadmissible que per als valencians que una entitat pròpia de la Generalitat Valenciana atente contra l’identitat de la llengua valenciana. Per un principi de valencianitat, que haurien de tindre present totes les institucions pròpies de la Generalita Valenciana, exigim la dissolució de l’AVLL. Per congruència i honradea deurien de dimitir tots aquells acadèmics que postulen l’unitat de les llengües, puix no és de rebut cobrar un sou d’una “institució repetida”, ya que per ad ells està l’IEC.
  3. Qualsevol atra denominació que nos siga Llengua Valenciana o Idioma Valencià atenta contra el marc jurídic establit determinat per l’Estatut d’Autonomia, que reconeix que “Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà”, i també contra la Constitució Espanyola, quan afirma que: “La riquea de les distintes modalitats llingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”.
  4. La proposta de l’unitat de les llengües valenciana i catalana no respon a un sentit o convicció general, sinó a un sentit molt particular dels Departaments de Filologia Catalana d’algunes Facultats, dirigit a la substitució llingüística de la llengua valenciana per la catalana i a la consecució política dels inadmissibles païssos catalans..
  5. Recordar que en la romanística internacional no ha hagut mai la presa d’un acort definitiu sobre l’identitat del valencià i l’opinió general és que el valencià o qualsevol atra llengua, serà llengua independent o no segons la voluntat dels seus parlants.

Qualsevol valencià orgullós de ser-ho estarà segurament pensant en el refrany valencià que assevera que “forasters vindran i de casa nos trauran”. Desfer este entort passa, inexorablement, per la dissolució de l’AVLL per antivalenciana i el reconeiximent legal de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) com a referent oficial de la llengua valenciana. Cal recordar que la RACV, fundada en 1915, està vinculada al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) per mig de la seua pertinença a la CECEL (Confederación Española de Centros de Estudios Locales).

En la ciutat de Valéncia, 30 de decembre de 2004.

Firmat: Colectiu Lluís Fullana